Dyżury pracowników

Kierownik Katedry Socjologii
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw.
dyżur: piątek 12.00-13.30, p. 507
ul. Ogińskiego 16
pok. 507
tel. 52 32 66 437

Dr Piotr Siuda
Prodziekan ds. Nauki
dyżur: wtorek 11.00-13.00, p. 605
ul. Ogińskiego 16
pok. 605
tel. 52 32 66 437

Dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw.
dyżur: czwartek 9.30-11.00, p. 501
ul. Ogińskiego 16
pok. 501
tel. 52 32 66 437

Dr Aneta Baranowska
dyżur: środa 14.15-15.30, p. 506
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Joanna Janiszewska
dyżur: czwartek 13.50-15.20, p. 506
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Marta Jaskulska
dyżur: piątek 12.30-14.00,  p. 506
ul. Ogińskiego p. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Magdalena Szczepańska
dyżur: poniedziałek 8.45-9.15, 10.45-11.45, p. 506
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

dr Anna Kokocińska 
dyżur: zwolnienie lekarskie do 30.06.2020 r.
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437