Dyżury pracowników

Kierownik Katedry Socjologii
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw.
dyżur: piątek 10.30-12.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 507
tel. 52 32 66 437

Dr Piotr Siuda
Prodziekan ds. Nauki
dyżur: wtorek 10:00-14:00
ul. Ogińskiego 16
pok. 605
tel. 52 32 66 437

Dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw.
dyżur: piątek 16:00-17:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 501
tel. 52 32 66 437

Dr Aneta Baranowska
dyżur: wtorek 9:30-11:00
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Joanna Janiszewska
dyżur: poniedziałek11.00-12.30, od listopada wtorek 11.00-12.30 
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Marta Jaskulska
dyżur: poniedziałek 13:00-14:30
ul. Ogińskiego p. 506
tel. 52 32 66 437

Dr Magdalena Szczepańska
dyżur: wtorek 7:45-9:15
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

dr Anna Kokocińska 
dyżur: zwolnienie lekarskie do 31.12.2018 r.
ul. Ogińskiego 16
pok. 506
tel. 52 32 66 437

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437