Pracownicy i ich zainteresowania

 

dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw.
e-mail: a.tarczynski@vp.pl
tel. 52 32 66 437

Profesor Andrzej Tarczyński wprowadzi Ciebie w świat różnorodności zjawisk i form kulturowych. W czasie wykładów z profesorem poznasz społeczne uwarunkowania zachowań jednostki ludzkiej i funkcjonowania w małych grupach społecznych. Profesor na swoich zajęciach przygotowuje do prowadzenia przedsięwzięć badawczych oraz do zredagowania i przedstawienia pracy dyplomowej. W ramach wykładów profesor przedstawi główne prądy ideowe leżące u podstaw współczesnych organizacji i ruchów politycznych oraz społecznych. Profesor jest autorem kilku książek z zakresu socjologii historycznej oraz pozycji popularno-naukowych poświęconych historii Ameryki Łacińskiej.

dr Aneta Baranowska
e-mail: baranowska_aneta@wp.pl
tel. 52 32 66 437

Doktor Aneta Baranowska nauczy Ciebie socjologicznego spojrzenia na współczesne społeczeństwo polskie w aspekcie jego dynamiki. Wprowadzi Ciebie w świat demografii społecznej, która stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań Polski i Europy XXI wieku. Pani doktor specjalizuje się w badaniu zastrzeżonych dla badacza-cywila światów. Jest przedstawicielką niszowej w Polsce socjologii wojska. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się ponadto wokół socjologii instytucji totalnych oraz polityki społecznej.

dr Joanna Janiszewska
e-mail: joannaja@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 437

Doktor Joanna Janiszewska opowie Tobie o wykluczeniu społecznym, nierównościach, dyskryminacji i stereotypach, mniejszościach narodowych i etnicznych, imigrantach, wielokulturowości i integracji społecznej. Nauczysz się przy niej prawidłowej komunikacji, etyki badań społecznych, dowiesz się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznasz pole badań jakościowych, nauczysz się przeprowadzać wywiady narracyjne, swobodne, biograficzne. Oprócz tego zobaczysz inne spojrzenie na świat polityki, niekoniecznie zgodne z mediami mainstreamowymi.

dr Piotr Siuda 
e-mail: piotr.siuda@gmail.com
tel. 52 32 66 437

Doktor Piotr Siuda zabierze Ciebie w świat praktycznych badań socjologicznych i marketingowych. Razem z nim poznasz najnowsze metody takich badań, a także będziesz musiał takie badania przeprowadzić. Poza tym doktor Siuda specjalizuje się w socjologicznych badaniach internetu – na zajęciach z doktorem poznasz prawa rządzące społecznościami internetowymi, a także zdobędziesz wiele informacji na temat psychologicznych i marketingowych podstaw działań internetowych konsumentów.

dr Magdalena Szczepańska
e-mail: magda1szczepanska@gmail.com
tel. 52 32 66 437

Z doktor Magdą Szczepańską dowiesz się „co w mieście piszczy”, czyli jak zmienia się nasze miejskie otoczenie i w jaki sposób badać te procesy. Wspólnie przeanalizujecie przykłady innowacji społecznych. Nauczysz się projektować badania marketingowe i analizować najnowsze trendy zachowań konsumenckich. Zdobędziesz kompetencje w zakresie diagnozy kultur organizacyjnych. Dr Szczepańska wprowadzi Cię w tajniki komercjalizacji wiedzy i pokaże praktyczne przykłady współpracy przedstawicieli nauk społecznych z biznesem.

dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw.
e-mail: wmisztal13@gmail.com
tel. 52 32 66 437

Profesor Wojciech Misztal wprowadzi Cię w świat problematyki społeczeństwa obywatelskiego (dialog lokalny i centralny), a także w problematykę stosunków pracy (dialog społeczny). Ma to ścisły związek z filozoficznymi i socjologicznymi koncepcjami życia społecznego. Jeśli chcesz się dowiedzieć „jak żyć?”, ma dla Ciebie propozycję poznania wzorów osobowych w kulturze euroatlantyckiej (Ossowska i Bauman). W tym kontekście zapozna Cię z problematyką uwarunkowań etycznych zawodu socjologa, zarówno w wymiarze poznawczym jak i praktycznym. Nieobca jest mu także problematyka pomiaru/badania kapitału intelektualnego (zarówno podmiotów gospodarczych, jak i zbiorowości lokalnych).

dr Marta Jaskulska
e-mail: marta_jaskulska@wp.pl
tel. 52 32 66 437

Doktor Marta Jaskulska zapozna Cię ze światem socjologii i opowie, o czym teoretyzują współcześni socjologowie. Podpowie, jak organizować badania społeczne i jak prowadzić firmę badawczą. Możesz ją także zapytać o to, jak przygotować skuteczną akcję protestacyjną. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z socjologią miasta: wspólnot samorządowych, partycypacji publicznej, przestrzeni publicznej, nowych ruchów miejskich i organizacji pozarządowych.

dr Anna Kokocińska
e-mail: aneszka@op.pl
tel. 52 32 66 437

Doktor Anna Kokocińska pokaże Ci w jaki sposób interpretować świat, ten blisko nas, i ten o którym dowiadujemy się ze środków masowego przekazu poprzez socjologiczną analizę przemian polityki, gospodarki i życia społecznego w wymiarze makro. Pomoże zrozumieć, w jaki sposób społeczeństwo globalne wpływa na obraz świata i bycia w świecie współczesnego człowieka. Jej zainteresowania badawcze to głównie socjologia wiedzy i edukacji oraz stałe ulepszanie własnego warsztatu metod jakościowych badań socjologicznych.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437