Katedra Socjologii

Socjologia na bydgoskiej uczelni (Wyższej Szkole Pedagogicznej, później Akademii Bydgoskiej, wreszcie Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego) była wykładana i uprawiana stosownie do wielkości i znaczenia samej uczelni oraz stopniowego poszerzania się jej oferty edukacyjnej i rozwoju bazy badawczej.

Pierwotnie istniał jedynie niewielki Zakład Socjologii w ramach większej jednostki, jakim był Instytut Nauk Społecznych. Po roku 1990 powstała, w ramach struktur Wydziału Humanistycznego, samodzielna Katedra Socjologii, której kierownictwo objął prof. nadzw. dr hab. Waldemar Nowak (kierował on jednostką nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2016 roku). Przez wiele lat pracownicy Katedry realizowali zajęcia dydaktyczne z zakresu socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologicznych na licznych kierunkach studiów magisterskich i licencjackich, zaznaczając swą obecność na wszystkich wydziałach rozrastającej się uczelni. Część publikacji pracowników Katedry ukazywała się w tym okresie na łamach wydawnictwa „Studia z Nauk Społecznych”, wydawanego na Wydziale Humanistycznym. Od roku 2001 przez kilka lat Katedra współtworzyła Instytut Filozofii i Socjologii (w pewnym okresie kierował tą jednostką także profesor Nowak).

Przełomowym momentem w historii jednostki stało się uruchomienie w roku akademickim 2008/2009 studiów licencjackich w zakresie socjologii. Do chwili obecnej studia te ukończyło blisko 200 osób. W związku z utworzeniem nowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Katedra stała się od początku obecnej dekady jednostką współtworzącą ten Wydział. Dwukrotnie (w 2011 i 2014 roku) prace licencjackie napisane przez absolwentów socjologii były uznawane i wyróżniane jako najlepsze prace dyplomowe na Wydziale.

Obecnie Katedra Socjologii UKW zatrudnia ośmiu pracowników – dwóch profesorów i sześciu adiunktów. Na czele socjologii stoi prof. nadzw. dr hab. Andrzej Tarczyński.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437