Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Socjologii to organizacja studencka działająca na rzecz rozwoju zarówno swojego kierunku studiów, jak i rozwoju naukowego swoich członków. Koło prowadzi intensywną działalność i realizuje szereg projektów o charakterze naukowym, a także integracyjnym.

Zarząd Koła Naukowego Studentów Socjologii UKW:

Prezes:  Monika Doroszko
Zastępca Prezesa:  Monika Mrotek
Skarbnik:  Agnieszka Kaczmarska
Sekretarz: Klaudia Nieżurawska

Opiekun koła: dr Joanna Janiszewska

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437