Dorobek naukowy i praktyczny Katedry

Pracownicy Katedry Socjologii są niezwykle aktywni badawczo i zawodowo. Zaangażowani są w liczne projekty, a także regularnie chwalą się nowymi publikacjami. Część z nich prowadzi własne firmy, bądź też współpracuje z biznesem. Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem naszej kadry.

Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw. – zobacz wykaz najważniejszych książek. 

Dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw. – zobacz Curriculum Vitae.

Dr Aneta Baranowska – zobacz Curriculum Vitae.

Dr Michał Cichoracki – zobacz Curriculum Vitae oraz profil w LinkedIn.

Dr Joanna Janiszewska – zobacz Curriculum Vitae.

Dr Marta Jaskulska – zobacz Curriculum Vitae.

Dr Piotr Siuda – zobacz Curriculum Vitae; odwiedź stronę domową oraz bloga; zobacz profil w serwisie Academia.edu, ResearchGate oraz LinkedIn. 

Dr Magdalena Szczepańska – zobacz profil w serwisie ResearchGate oraz LinkedIn.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437