Dlaczego warto studiować socjologię na UKW

Socjologia na UKW to nowy, unikalny w skali kraju, profil praktyczny:

 • Nastawiony na moduły wyrabiające praktyczne umiejętności!
 • Stawiamy na badania konsumenckie oraz innowacyjność i kreatywność w życiu społecznym!
 • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze!
 • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – warsztaty, szkolenia i praktyki!
 • Program opracowany w partnerstwie z Ośrodkiem Badań i Analiz Społecznych, Fundacją Court Watch Polska, firmą szkoleniową „Inicjatywa”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami!
 • Badania naukowe potwierdzają niskie bezrobocie wśród studentów socjologii!

Jedynie 3,5 procent absolwentów socjologii kończących uczelnie publiczne boryka się z problemem bezrobocia.

Współcześnie wiedza o życiu społecznym jest niezbędna dla przedstawicieli niemal wszystkich zawodów.

Badania pokazują, że:

Polscy socjologowie są uznawani za jednych z najlepszych na świecie, co pozwala im znaleźć pracę również poza granicami naszego kraju. Studia socjologiczne kształcą umiejętność prowadzenia badań społecznych i kompetencje analityczne.

Socjologia uczy diagnozować problemy społeczne oraz wskazuje na możliwość wdrażania zmian społecznych.

Socjologia zapewnia szerokie spojrzenie na otaczający nas świat, staje się coraz bardziej nobilitująca: szanowana społecznie ze względu na szeroki zakres problemów, jaki obejmuje.

Socjologów znaleźć można praktycznie w każdym miejscu na rynku pracy, nie ma pod tym względem zbytnich ograniczeń. Socjologowie pracują chociażby w:

 • Ośrodkach badania opinii publicznej.
 • Firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu badań rynku.
 • Działach personalnych firm.
 • Działach marketingu, promocji, komunikacji społecznej, Public Relations.
 • Urzędach administracji państwowej i instytucjach publicznych (na przykład w urzędzie gminy, powiatu czy województwa, sądzie, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych, szkole, ośrodku pomocy społecznej).
 • Agencjach reklamowych.
 • Fundacjach i innych organizacjach pozarządowych.
 • Głównym Urzędzie Statystycznym.
 • Mediach.
 • Partiach politycznych.
 • Sztabach wyborczych.
 • Wielkich korporacjach o zasięgu międzynarodowym.
 • Instytucjach Unii Europejskiej.
 • Jako eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437