Seminarium „10 lat socjologii UKW”

  • 05 grudnia 2018

Zapraszamy na seminarium popularnonaukowe „10 lat kierunku socjologia  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dorobek i perspektywy”. Seminarium odbędzie się
w Bibliotece Głównej UKW w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 9:30-14:00.

Katedra Socjologii od 10 lat kształci studentów na studiach licencjackich na kierunku socjologia. Mury UKW opuściło około 200 absolwentów socjologii. Od roku akademickiego 2018/2019 kształci studentów na studiach o profilu praktycznym.

Seminarium jest okazją podsumowania działania Katedry Socjologii oraz refleksji nad przyszłością absolwentów i absolwentek socjologii, możliwościami praktycznego wykorzystania wyników badań socjologicznych oraz potencjału socjologów na rynku pracy.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437