Plany zajęć

  • 11 września 2014

Ze względu na przedłużony okres rekrutacji plany zajęć  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zostaną podane ok. 22 września. Zajęcia odbywać się będą  w budynkach UKW przy ul. M. K. Ogińskiego 16,  oraz ul. K. Szymanowskiego 3 (Biblioteka Główna UKW).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437