Projekt badawczy: Potrzeby rewitalizacyjne Starego Fordonu

  • 24 stycznia 2013

W roku akademickim 2012/2013 Koło Naukowe Studentów Socjologii realizuje projekt badawczy „Potrzeby rewitalizacyjne Starego Fordonu”, którego odbiorcą jest Miejska Pracowania Urbanistyczna Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Metodą badawczą, jaką posługuje się zespół badawczy, jest kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzane jest na terenie Starego Fordonu z zachowaniem zasad reprezentatywności (losowa próba probabilistyczna). Przybliżona liczba próby badawczej to 100 osób. Efektem zadania będzie przygotowanie końcowego raportu z badań  (przedstawione zostaną dokładne dane statystyczne) oraz sformułowanie rekomendacji dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Raport z badania udostępniony będzie na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Socjologii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 437