Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania
o jednostce
  • Od roku akademickiego 2017/18 kształcimy zgodnie z nowymi, wyjątkowymi modułami praktycznymi.
  • Nacisk na badania konsumenckie oraz innowacyjność i kreatywność w życiu społecznym.
  • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze.
  • Wyjazdy studyjne i projekty realizowane przez studentów.
  • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – warsztaty, szkolenia i praktyki.
  • Program opracowany w partnerstwie z firmami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
  • Badania naukowe potwierdzają niskie bezrobocie wśród studentów socjologii.

Socjologia to umiejętności dostrzegania, analizowania i wyciągania wniosków z mechanizmów rządzących społeczeństwem... Jeżeli masz w sobie pierwiastek odkrywcy i chcesz otworzyć przed sobą niejedną zawodową ścieżkę, zapraszamy na stronę rekrutacyjną socjologii UKW.

 

Kontakt

dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni – kierownik Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania
a.tarczy@ukw.edu.pl